Total Pageviews

Saturday, February 27, 2010

BAB 1 PK PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

1.1 Pengertian pemasaran

1.2 Fungsi pemasaran

1.3 Objektif dan aktiviti pemasaran

1.4 Masalah pemasaran

1.5 Strategi pemasaran

No comments:

Search This Blog

World time